info@virashabakeh.ir

راه ارتباط با ما

09120047664

تماس بگیرید

 شبکه چیست؟

شبکه چیست؟

شبکه در لغت به گروهی از افراد یا اشیاء گفته می شود که می توانند اطلاعات را با یکدیگر به اشتراک بگذارند و با هم در ارتباط باشند. اما در زمینه ی فناوری اطلاعات منظور از شبکه چیست. شبکه های…

Call Now Button